Rychlý kontakt
Guard Dynamics
Adresa: Hlavní třída 107
  738, 01, Frýdek-Místek
Web: www.guard-dynamics.cz
Telefon: +420 777 722 391
E-mail: info@guard-dynamics.cz
Aktuality, znalosti báze
 • AES-NI je nová sada šifrovacích instrukcí, která urychluje...
 • Spoofing - co to je, jak funguje? Spoofing je velice často využívaná technika z...
 • Phishing je typ útoku s cílem výlákat z uživatele osobní data...
 • BFU je anglická zkratka pro termín Bloody Fucking User - což je v překladu...
Úvodní strana > Šifrování > Steganografie

Steganografie

Slovo Steganografie pochází z řeckých slov, steganós-schovaný a gráphein-psát. Jedná se o vědní disciplínu (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy nejčastěji v obrázku, souboru, videu. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel, který sleduje Vaší komunikaci neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá.

 

Digitální steganografie

V informačním věku se steganografie stále uplatňuje, ale změnila podobu v souvislosti s rozmachem informačních technologií. Tajná zpráva může být zakódována na místo nepodstatného šumu v souborech se zvuky, obrázky, videem a podobně. Častou aplikací steganografie při kódování informací do obrázků může být i chránění děl podle autorského práva.

Konvenční metodou konkrétně u obrázku s 24bitovým barevným prostorem RGB (8 bitů na jednu ze tří základních barevných složek) je odstranit z každého barevného kanálu každého pixelu zdrojového obrázku dva nejméně podstatné bity a ty použít do obrázku vloženého. Cílový obrázek bude nižší kvality (bude pouze 64barevný pouze se 4 úrovněmi intenzity na každou primární barevnou složku); počet barev zdrojového obrázku se sníží z 16,67 milionu na 262 144. Lidské oko umí rozeznat (podle různých odhadů) něco mezi 100–200 tisíci barevných odstínů, takže ztrátu informace z původního obrázku nebude schopno zaregistrovat.

Nejvhodnější jsou nekomprimované soubory, a to zejména kvůli jejich velikosti, kdy do nich lze umístit větší objem dat anebo je lépe uschovat. Ideální jsou obrázky obsahující mnoho detailů. Na bílém pozadí se bude informace velmi těžko schovávat. Skrývaný soubor nesmí mít větší velikost, než původní nosné médium. Problém nastává při případné kompresi či změně formátu, kdy dochází vlivem kompresního algoritmu k poškození a zničení zprávy.

Možnosti aplikace

Oblasti kde můžeme steganografii aplikovat jsou z podstaty věci často nezákonné. Nelze steganografii jako takovou odsoudit za nástroj teroristům, jelikož celá oblast skrývání informací může být naopak velmi užitečná.

Hlavní aplikační oblasti skrývání informací

 • Nenápadná komunikace pro zpravodajské, či armádní služby
 • U zločinců, kteří si také cenní nenápadné komunikace a dávají přednost například předplaceným mobilním telefonům, které jsou upraveny tak aby mohly měnit svou identitu, přesměrováním hovorů přes hacknuté telefonní ústředny velkých společností.
 • Mnohé státy světa, včetně západních, se uchylují k ilegalizaci šifrování (či povinnosti dešifrování). Pokud si chcete uchovat soukromí, jedinou cestou je právě steganografie.
 • Dále pro posílení aplikace práva a proti výzvědné služby, aby mohly detekovat a sledovat skrytou komunikaci
 • Plány elektronických voleb využívají metody anonymní komunikace
 • Různé marketingové akce, při kterých jsou rozesílány nežádoucí zprávy (spam), používají techniky k falšování elektronické pošty.
 • Průmyslová špionáž (obchodní data apod…)
 • Nebo pro tajné posílání milostných psaníček milenkám.

Digitální steganografie a autorské právo

Digitální steganografii lze výborně využít při ochraně autorských práv. Do obrázku se vloží informace o copyrightu, které potom mohou sloužit k usvědčení "krádeže" onoho obrázku, například pokud jej bez svolení autora uživatel umístí na své stránky apod. Tato metoda je jakýmsi digitálním vodoznakem, nejedná se ani tak o tajnou zprávu, jako pouze o podpis majitele autorských práv. Její výhodou je, že vizuálně neznehodnotí daný obrázek. Informace musí být především nesmazatelná, což se řeší pozměněním více významných bitů. Vlastníky takovéto informace eviduje centrální autorita.

Další možností ochrany copyrightu je takzvané značkování – anglicky fingerprint. Jedná se o metodu identifikace vlastníka včetně identifikace každého kusu. Např: Před vydáním samotného hudebního alba se pracuje se studiovými verzemi písní. Každá osoba zainteresovaná do procesu tvorby nahrávky dostane svou označkovanou verzi. V případě úniku takových studiových nahrávek se dá snadno vystopovat vynašeč.

Moderní steganografie

Jelikož v dnešní době už žijeme ve věku počítačů, ve kterých se nachází opravdu spousta datových formátů, do kterých je velmi snadné zprávu ukrýt, to nabízí tzv. digitální steganografie. Zprávu můžeme přibalit i do textových, či datových souborů, ale nejlépe můžeme informace schovat v grafických (bitmap), nebo zvukových formátech, které jsou nosiči určitého „šumu“, aniž by byly znehodnoceny.

Využití steganografie má i své stinné stránky. Na veřejnost pronikla zpráva, že steganografii využívali teroristé, přičemž tajné zprávy ukrývali do obrázků na webech, jako jsou Amazon, nebo eBay. Následný rozsáhlý průzkum téměř dvou milionů obrázků z eBay nenašel, ani neprokázal jedinou tajnou zprávu. Avšak automaticky byla steganografie označena za terorismus a takového označení se velmi špatně zbavuje. Hojně je tato metoda využívána mezi šiřiteli dětské pornografie.

Zdroj: Wikipedie

Tisk aktuální strany