Rychlý kontakt
Guard Dynamics
Adresa: Hlavní třída 107
  738, 01, Frýdek-Místek
Web: www.guard-dynamics.cz
Telefon: +420 777 722 391
E-mail: info@guard-dynamics.cz
Aktuality, znalosti báze
  • AES-NI je nová sada šifrovacích instrukcí, která urychluje...
  • Spoofing - co to je, jak funguje? Spoofing je velice často využívaná technika z...
  • Phishing je typ útoku s cílem výlákat z uživatele osobní data...
  • BFU je anglická zkratka pro termín Bloody Fucking User - což je v překladu...
Úvodní strana

BFU

BFU je anglická zkratka pro termín Bloody Fucking User - což je v překladu definováno jako běžný, naprosto nezkušený uživatel, doslova přeloženo jako (sakra debilní uživatel). V zahraničí se často setkáváme s pojmem lama, lamer, který definuje podobně nezkušeného uživatele. V České republice se tato zkratka potýká s mírnější definicí pojmu BFU a to jako "běžný fanda uživatel". Dalšími pojmy jako varianty BFU jsou Beginner For Unix (unixový začátečník), nebo BrainFree User (uživatel bez mozku). Uživatel s tímto označením je definován jako neschopný a zároveň všeho schopný, jeho dovednosti spočívají pouze v tom, že umí klikat myší a kliká na vše co vidí. Není schopen řešit jakékoliv problémy s počítačem či operačním systémem a často při jakémkoliv náznaku problému kontaktuje administrátora s tím, že to má pokažené. Tomuto administrátorovi není schopen problém popsat, tak aby jej programátor pochopil a porozuměl mu. 

Agresivní BFU

Pointou tohoto uživatele je jakoukoliv neznalost a frustraci z používání počítače svalovat na jiné. Vytváří problémy, které sám způsobuje přičemž jde často o banální záležitosti se kterými si obyčejný uživatel hravě poradí. Při řešení a komunikaci s administrátorem svaluje veškerou vinu na druhé a agresivně se domáhá rychlé opravy se slovy "předtím to fungovalo" a tedy je to jednoznačně chyba všech ostatních ale jeho ne! V zahraničí se BFU moc často nepoužívá, nahrazuje se často termínem "lama", "lamer".

Tisk aktuální strany